Wizytacja we Wrocławiu

5 lutego 2019
Wrocław
Przetłumacz stronę:

W dniach 16 – 17.02.2019 odbyła się w naszej wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych we Wrocławiu wizytacja o. Delegata Roberta Marciniaka OCD i Moniki Olszewskiej Przewodniczącej Rady Prowincjalnej OCDS. Każdy z członków wspólnoty indywidualnie musiał odbyć rozmowę z o.Robertem.

„Rozmowa z o.Delegatem bardzo mnie zbudowała, wiele wątpliwości i nasuwających się pytań znalazło rozwiązanie i odpowiedź” stwierdza jeden z braci OCDS.

W niedzielę po Eucharystii w sali klasztornej cała wspólnota OCDS wraz z o.Januszem Murzynowskim OCD naszym asystentem wysłuchała podsumowania wizytacji. Ojciec Robert pozytywnie ocenił pracę jaka została wykonana od ostatniej wizyty. Zauważył, że atmosfera i relacje między nami wyraźnie się poprawiły i są naprawdę dobre. Ponadto zauważył, że większa część wspólnoty dojeżdża do Wrocławia, natomiast mało jest powołań z samego miasta. Zachęcał by w miarę możliwości więcej włączać się w życie parafii prowadzonej przez ojców Karmelitów, choć przyznał że dla wielu będzie to trudne ze względu na odległość i obowiązki rodzinne, zawodowe. Zasugerował również żeby jeszcze mocniej na ile to możliwe zawiązać więzy z siostrami Karmelitankam Bosymi.

Później zabrała głos Monika Przewodnicząca Rady Prowincjalnej. Stwierdziła, że nasz Świecki Zakon Karmelitów Bosych we Wrocławiu jest najmłodszą wspólnotą w całej Prowincji Warszawskiej. Poruszyła również temat rekolekcji, które zgodnie z prawem OCDS każdy członek wspólnoty powinien raz w roku odbyć. Jeżeli nie może być na wspólnotowych rekolekcjach, powinien to zgłosić radzie z podaniem przyczyny nieobecności, a w późniejszym terminie odbyć je indywidualnie np. w Gorzędzieju, Czernej, Wadowicach itp. Ponadto zachęcała do angażowania się wszystkich w życie wspólnoty, pisania artykułów do karmelitańskich biuletynów.

Skip to content