Wybory w Poznańskiej Wspólnocie OCDS

6 listopada 2018
Poznań
Przetłumacz stronę:

W niedzielę 4 listopada 2018 r., podczas comiesięcznego spotkania naszej Wspólnoty, miały miejsce wybory.

Po Eucharystii i koronce do Miłosierdzia Bożego wybieraliśmy nową Radę Wspólnoty. Wyborom przewodniczył o. Robert Marciniak OCD – Delegat prowincjalny. Na spotkaniu obecni byli również: o. Szczepan Maciaszek OCD – asystent wspólnoty i Monika Olszewska OCDS – przewodnicząca Rady Prowincjalnej.

W spotkaniu uczestniczyło 29 członków Wspólnoty, w tym 25 uprawnionych do głosowania. Ojciec Robert rozpoczął od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie odczytał fragmenty ze Statutu dotyczące wyborów.

W wyniku głosowania wybrano:

  • Przewodniczącą: Beatę Meller,
  • Formatorkę: Irenę Oczkowską,

Radnych:

  • Irenę Żmijowską,
  • Dariusza Skręt,
  • Marzennę Szaładzińską.

Nowa Rada wybrała:

  • Elżbietę Gątkowską na sekretarza,
  • Katarzynę Nowak na skarbnika.

Po wyborach ojciec Robert przedstawił swoje zalecenia członkom nowo wybranej Rady Wspólnoty. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten szczególny czas.

Skip to content