Rekolekcje w Łódzkiej Wspólnocie OCDS

20 września 2018
Łódź
Przetłumacz stronę:

W tym roku przeżywaliśmy rekolekcje wspólnotowe od 14 do 16 września. Rozważania w oparciu o Instrukcję Benedykta XVI „Posługa władzy i posłuszeństwo” prowadził o. Jacek Olszewski OCD z Warszawy. Temat był trudny i został potraktowany nieszablonowo. Ograniczenia czasowe pozwoliły przyjrzeć się tylko wybranym aspektom zagadnienia.

Rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, że posłuszeństwo ma swoje źródło w relacji, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i w odniesieniu do Pana Boga. Odwołał się do tematu ojcostwa i relacji międzyludzkich, które budujemy. Przypomniał, za Instrukcją papieską, że: „Posłuszeństwo jest przede wszystkim postawą synowską. Jest ono tym rodzajem słuchania, w które potrafi się wczuć wyłącznie syn w obliczu ojca, bo oświecony pewnością, że ojciec ma mu do powiedzenie i do ofiarowania tylko rzeczy dobre (…)”

Temat posłuszeństwa jest bezpośrednio związany z rozeznawaniem woli Bożej, dlatego omawialiśmy fragment wspomnianego dokumentu, w którym papież pisał, że: Bóg objawia swoją wolę poprzez wewnętrzny powiew Ducha, który « doprowadzi was do całej prawdy » (J 16,13), i poprzez różnorakie pośrednictwa zewnętrzne (…)Pośrednictwa, które zewnętrznie komunikują wolę Ojca, należy rozpoznawać w kolejach życia i w wymaganiach związanych ze specyficznym powołaniem(…)
Rekolekcje były czasem pytań i odpowiedzi, mierzenia się z treściami, które nie zawsze były oczywiste.

Podejmowanej refleksji towarzyszyła modlitwa i sprawowanie sakramentów, co pozwala mieć nadzieję, że Duch Święty w tym czasie dotykał naszych serc.

A teraz, po rekolekcjach jest czas wprowadzania usłyszanych treści w życie i nieustannego odczytywania woli Bożej dla swojego życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Skip to content