Toruń – przyrzeczenia czasowe

21 maja 2018
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniu uroczystego Zesłania Ducha Świętego to jest 20-tego maja, dwie siostry złożyły swoje Pierwsze Przyrzeczenia. Cała wspólnota podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca Aleksandra wspólnie modliła się o umocnienie i wytrwałość w dążeniu do ewangelicznej doskonałości dla s. Anny i s. Barbary. Po Eucharystii był czas na gratulacje, życzenia, łzy wzruszenia i wspólne spędzenie czasu w gronie wspólnotowym.

Jeszcze raz gratulujemy

  • siostrze Annie od Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Trójcy Świętej oraz 
  • siostrze Barbarze od Rany Ramienia Pana Jezusa i Miłości Miłosiernej.
Skip to content