Wybory w olsztyńskiej wspólnocie OCDS

14 kwietnia 2018
Olsztyn
Przetłumacz stronę:

W sobotę 14 kwietnia 2018, w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Spręcowie, olsztyńska wspólnota świeckiego zakonu karmelitów bosych wybrała nową przewodniczącą i radę wspólnoty.

Wyborom przewodniczył o. delegat Robert Marciniak OCD. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób (jedna osoba po ślubach, dziesięć po przyrzeczeniach definitywnych i jedna po przyrzeczeniach czasowych). Funkcję przewodniczącej objęła

  • Wiktoria Jamroży.

W skład nowej rady weszły: ustępująca po dwóch kadencjach z funkcji przewodniczącej

  • Czesława Woźniak,
  • Małgorzata Brejniak – formatorka,
  • Elżbieta Jaroszewska i
  • Elżbieta Sokołowska.
  • Sekretarzem rady ponownie został Mariusz Woźniak,
  • a skarbnikiem na kolejną już kadencję – Zofia Bergolc.

Po głosowaniu i zakończeniu części oficjalnej, na chwilę rozmowy ze wspólnotą przyszły siostry karmelitanki, które pogratulowały nowo wybranym członkom rady i zapewniły o swojej modlitwie w intencji świeckiego zakonu.

Tego samego dnia, podczas Mszy świętej celebrowanej przez o. delegata, członkowie wspólnoty odnowili swoje przyrzeczenia i śluby.

Skip to content