Spotkanie formatorów Wspólnot Warszawskiej Prowincji OCDS

12 marca 2018
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

W dniach 9-11 marca 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym „Pod Opieką Św. Józefa” w Gorzędzieju k. Tczewa odbyło się spotkanie formatorów i socjuszy wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej. Przyjechali przedstawiciele 11 wspólnot z Polski oraz wspólnot z Wilna i Kowna na Litwie oraz Mińska na Białorusi. Niestety, w tym roku zabrakło przedstawicieli wspólnoty Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczył też delegat ds. OCDS o. Robert Marciniak OCD oraz członkowie rady prowincjalnej.

Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek wieczorem Mszą Św. połączoną z Nieszporami, którą odprawił o. Robert Marciniak OCD. Po kolacji Monika Olszewska OCDS, przewodnicząca rady prowincjalnej, omówiła sprawozdania z działalności wspólnot i przedstawiła wnioski i uwagi do dalszej pracy. Dzień zakończyliśmy Kompletą.

Sobota była tradycyjnie najbardziej pracowitym dniem spotkania. Rozpoczęliśmy wcześnie rano Jutrznią z rozmyślaniem oraz Mszą Św. odprawioną przez o. Roberta Marciniaka OCD.

Następnie, po śniadaniu Anna Sadurska OCDS przedstawiła sprawozdanie finansowe, wpływy i wydatki prowincji oraz analizę sprawozdań finansowych wspólnot. Małgorzata Brejniak OCDS omówiła plany pracy wspólnot na przykładzie zaplanowanych przez wspólnoty realizacji uchwał kongresowych. Była krótka dyskusja o perspektywach naszej pracy, a także dzielenie się tym, co robimy. Przewodnicząca Rady Prowincjalnej podjęła temat formacji ciągłej oraz poprosiła, aby każda wspólnota podzieliła się sposobem jej realizacji. Wywiązała się dyskusja ubogacająca wszystkich, na zakończenie której Mariusz Filipowski OCDS przedstawił blaski i cienie realizacji formacji we wspólnotach.

Po obiedzie dla chętnych była możliwość zwiedzenia sanktuarium św. Wojciecha, a po chwili odpoczynku odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tegoroczne warsztaty formacyjne odbywały się pod hasłem: „Formacja do uczestnictwa we wspólnocie”. Polegały one na utworzeniu trzech grup, z których każda pracowała z innym tekstem: z prawem własnym, tekstami św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz św. Teresy od Jezusa. Celem pracy było utworzenie hasła, które pozostali uczestnicy warsztatów musieli odgadnąć. Dzięki wspólnemu wysiłkowi utworzono hasła:

  • Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
  • Teresa wychowuje do miłości
  • Duch Święty formuje wspólnotę.

Podsumowaniem warsztatów była dyskusja o tym, jak sprawić, żeby nasze wspólnoty wzrastały w bratniej miłości, jak formować do życia wspólnotowego, jak dawać siebie i być przykładem dla innych. Aby móc tego dokonać potrzebne jest wzajemne poznanie, dostrzeżenie bliźniego i jego potrzeb. Następnie były Nieszpory, kolacja i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo zmęczeni dzień zakończyliśmy Kompletą.

Niedzielę rozpoczęliśmy śniadaniem, Jutrznią i Mszą Św. odprawioną przez o. Roberta Marciniaka OCD. Po krótkim podsumowaniu spotkania, rozpoczęliśmy lectio divina, modlitwę nad słowem Bożym (J 13, 1-17). Tradycyjnie wspólny obiad zakończył spotkanie i udaliśmy się w drogę powrotną do wspólnot.

Skip to content