Spotkanie Przewodniczących Wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej

19 lutego 2018
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

W dniach od 16 do 18 lutego 2018 r. w Poznaniu w Domu Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4, odbyło się spotkanie przewodniczących z jedenastu polskich Wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej i trzech z zagranicy: z Mińska na Białorusi oraz Wilna i Kowna na Litwie. W spotkaniu uczestniczył Arūnas Juodinis, z postulatu Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, służąc nam, jako tłumacz.

Hymnem do Ducha Świętego i Mszą Św. którą odprawił o. Robert Marciniak OCD, rozpoczęliśmy spotkanie przewodniczących. Uczestnicy wraz z O. Delegatem i Radą Prowincjalną dokonali oceny minionego, 2017 roku i przygotowanych planów życia i działania wspólnot na 2018 rok.

Monika Olszewska OCDS, przewodnicząca Rady Prowincjalnej, przedstawiła wnioski ze sprawozdań z działalności wspólnot naszej prowincji. Ustosunkowała się także do kilku sugestii kierowanych do Rady Prowincjalnej. Jako merytoryczne, będą wdrażane w naszej prowincji.

Maria Żedik OCDS z Mińska w krótkim wystąpieniu przedstawiła informację z działania wspólnoty i przedstawiła zdjęcia z budowy fundamentów pod siedzibę wspólnoty w Mińsku. Podobnie o swojej sytuacji poinformował nas przewodniczący wspólnoty z Wilna Tomas Lastakauskas OCDS oraz przewodnicząca wspólnoty z Kowna Snieguolė Mikavičienė OCDS. Dał się zauważyć znaczący postęp w funkcjonowaniu wspólnot zagranicznych.

Anna Sadurska OCDS, Radna Prowincjalna, przedstawiła dokładne, zbiorcze sprawozdanie finansowe prowincji.

Mariusz Filipowski OCDS, Radny Prowincjalny, przedstawił sprawozdanie z przebiegu formacji we wspólnotach. Stwierdził, że z jednym wyjątkiem, formacja wstępna i ciągła odbywa się regularnie i bez zastrzeżeń.

Małgorzata Brejniak OCDS, Radna Prowincjalna, omówiła plany życia i działania wspólnot na 2018 r. W planach wspólnoty zawarły do realizacji uchwały ostatniego Kongresu OCDS w Toruniu oraz wytyczne episkopatu Polski na 2018 r. jak zauważyła nie wszystkie są precyzyjnie sformułowane i tym samym mogą być trudne do określenia stopnia ich realizacji przez członków wspólnoty. Radna zasugerowała, że dobrze byłoby skonkretyzować co w planach pracy powinno się umieszczać, tak by wiadomo było, czemu one służą. Nie chodzi przecież o zbytnie rozbudowanie planu by pokazać jak bardzo wspólnota jest zapracowana, a o świadome ujmowanie wszystkich planowanych działań, które zamierzamy podjąć w celu wzmocnienia naszych więzi z Zakonem i pogłębieniu własnej tożsamości.

Podczas spotkania zrealizowano warsztaty formacyjne zatytułowane „Jak budować wspólnotę – razem czy osobno”? Rada Prowincjalna przed przyjazdem uczestników do Poznania przesłała drogą elektroniczną wybrane fragmenty książki: Jean Vanier „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia” z prośbą o przeczytanie i podjęcie refleksji nad tą pozycją oraz nad Konstytucją OCDS, rozdział IIIB (Komunia braterska), punkty 24a-e. Uczestników podzielono na trzy grupy. Dwie pracowały nad tekstem Vaniera a jedna nad Konstytucjami. Każda grupa miała za zadanie utworzyć hasło charakteryzujące analizowany tekst. Na zakończenie warsztatów było trochę zabawy, gdyż każda grupa tylko za pomocą gestów miała tak przedstawić swoje hasło, by pozostali uczestnicy je odgadli.

Hasła brzmiały:

  • „We wspólnocie chrześcijańskiej każdy jest niezbędnym ogniwem łańcucha”.
  • „Eucharystia jest źródłem jedności i miłości”.
  • „Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz. 4.32).

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią i Mszą Św. odprawianą przez o. Delegata, zaś wieczorem były nieszpory i kompleta. Znaleziono również czas na Lectio Divina, wspólną modlitwę nad słowem Bożym (Mat. 18,1-35) oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

Podczas rekreacji zwiedziliśmy Rezerwat Archeologiczny Genius Loci na Ostrowie Tumskim, z reliktami fortyfikacji grodu poznańskiego, z czasów Mieszka I. Zwiedziliśmy również Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła, najstarszą polską katedrę, której historia sięga 968 r. Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski.

Po omówieniu aktualnego stanu prac nad podręcznikiem formacyjnym, informacji o przygotowywanej pielgrzymce do Gietrzwałdu oraz o zasadach współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Pod płaszczem Maryi”, spotkanie przewodniczących dobiegło końca.

Z nowymi siłami wróciliśmy do wspólnot.

Skip to content