Niedziela Radości w Łódzkiej Wspólnocie OCDS

19 grudnia 2017
Łódź
Przetłumacz stronę:

Grudzień to w Łódzkiej Wspólnocie OCDS czas składania przyrzeczeń i ślubów. W tym roku 17 grudnia przyrzeczenia definitywne złożyły: 

  • s. Anna od Trójcy Świętej – Anna Janczak i 
  • s. Małgorzata od Jezusa Ukrzyżowanego – Małgorzata Kołodziejczak. 

Ślubowali Panu: 

  • s. Marianna od Jezusa Eucharystycznego – Marianna Jabrzyk i 
  • br. Janusz od Najświętszego Serca Jezusa – Janusz Rokicki.

Te ważne dla nas decyzje były poprzedzone modlitwą i rozeznaniem, stanowią przecież wybór na całe życie. I jak zwykle bywa w takich chwilach, okazało się, że nasze „tak”, to tylko odpowiedź na uprzedzającą miłość i zaproszenie Pana Boga, który wskazał drogę. Towarzyszyła nam w sercu wdzięczność za to Jego wybranie. A odpowiedzią na naszą niepewność co do wypełnienia zobowiązań było słowo Boże na ten dzień:

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

1 Tes 5, 23-24

Swoje przyrzeczenia i śluby zawierzyliśmy z dziecięcą ufnością Maryi – Matce i Królowej Karmelu.

Dopełnieniem radości tego dnia było wspólne świętowanie podczas spotkania opłatkowego. Byli z  nami o. przeor Piotr Bajorek oraz o. asystent Mirosław Treder. O. Przeor złożył nam życzenia bożonarodzeniowe, podkreślając znaczenie ostatnich dni przygotowań do Świąt i zachęcając, byśmy pielęgnowali w sobie pragnienie spotkania z Panem Jezusem. Dzielenie się opłatkiem było okazją, by zamienić z każdym słowo, wyrazić życzliwość i życzyć tego, co najlepsze.

Skip to content