Włocławek – pożegnanie śp. Elżbiety Bargiel

17 lipca 2017
ꞈWłocławek
Przetłumacz stronę:

Śp. Elżbieta Bargiel od Trójcy Świętej odeszła do Pana 14.07.2017r., przeżywszy 87 lat. Należała do grona osób, które miały czynny udział w zaistnieniu wspólnoty OCDS we Włocławku. Przyjęta 14.12.1995r., przyrzeczenia definitywne złożyła 14.12.2000r. We wspólnocie kształtowała swoją dojrzałość duchową, ucząc się akceptacji cierpienia na wzór charyzmatu karmelitańskiego. Gorliwie uczęszczała na comiesięczne spotkania wspólnoty we Włocławku-Michelinie, dopóki choroba nie przykuła Jej do łóżka.

Od lutego 2009 roku nie brała udziału w spotkaniach. W ostatnich latach przebywała w domu opieki. Elżbieta była osobą cichą, skromną, oddaną Bogu, śmiało kroczącą na szczyt Góry Karmel. Była czynną parafianką w Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, którego opiekunami są Bracia Pocieszyciele z Getsemani. Należała do Żywego Różańca. Jej droga prowadziła codziennie przez Najświętszy Sakrament. Ojcowie Pocieszyciele opiekowali się Elżbietą, była osobą samotną, wdową. Kilka lat działała w Biurze Rady Radia Maryja. Na pożegnanie, podczas pogrzebu, ojciec Pocieszyciel wspominał Elżbietę jako codziennie czekającą przed zamkniętymi drzwiami sanktuarium. W pożegnalnej mowie usłyszeliśmy: „ Elżbieta należała do ewangelicznych, roztropnych panien, czekających na nadejście Oblubieńca”. Nasza Siostra była cichą i spokojną osobą, ufającą Bogu i Maryi, cieszyła się z przynależności do Świeckiego Karmelu.

Skip to content