Zaproszenie o. Prowincjała na XVII Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Zamartem

12 czerwca 2017
Zaproszenie
Przetłumacz stronę:

Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Zbliża się 17 spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w sanktuarium w Zamartem k/Chojnic. Wzorem ubiegłych lat pragnę Was serdecznie i bardzo gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tym modlitewnym i rodzinnym spotkaniu, abyśmy we wspólnocie osób, w komunii z Maryją, z wdzięcznością wychwalali Boga.

W tym roku nasze spotkanie będzie naznaczone setną rocznicą objawień fatimskich. Dlatego pragniemy jeszcze bardziej je zgłębić, odnowić i z żywą wiarą odpowiedzieć na wołanie Maryi. Podczas tego spotkania będziemy się starać, aby nasze serca z odwagą podjęły tę drogę pokuty i modlitwy wynagradzającej za pośrednictwem naszej Matki.

Orędzie fatimskie przypomina nam, że kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. W pierwszą sobotę 01 lipca w Zamartem będziemy mieli okazję przyjąć Serce Maryi za wzór dla naszego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Z pewnością wielkie łaski i światła Ducha Świętego będziemy mogli otrzymać w naszym sanktuarium w Zamartem. Dlatego bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Wspólnoty naszej Prowincji, rodziny zakonne zakorzenione w duchowości Karmelu, Braci i Siostry Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Bractwa Szkaplerzne oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, abyśmy wspólnie mogli prosić o nasze głębokie nawrócenie jak i nawrócenie całego świata.

Tegoroczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem k/Chojnic odbędzie się w sobotę 1 lipca 2017 r. i będzie poprzedzone nocnym czuwaniem 30 czerwca (piątek), przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania załączam do niniejszego listu.

Oczekując na wspólne spotkanie w naszym sanktuarium w Zamartem, polecam każdego i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Matki łaski Bożej i Królowej Szkaplerza Świętego.

Zjednoczony w modlitwie i znaku szkaplerza świętego

o. Jan Piotr Malicki, OCD
Prowincjał


Program Spotkania Rodziny Szkaplerznej, Zamarte 2017

Piątek 30.06.2017

 • 19.00-19.15 przywitanie uczestników czuwania
 • 19.15-19.20 śpiew pieśni maryjnych
 • 19.20-20.00 nieszpory śpiewane
 • 20.00-20.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu – modlitwa w ciszy
 • 20.30-21.30 śpiew pieśni maryjnej, bolesne tajemnice różańcowe i Apel Maryjny
 • 21.30-22.00 modlitwa w ciszy
 • 22.00-22.30 pieśń maryjna, kompleta, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 22.30-23.00 przygotowanie do Eucharystii
 • 23.00 Eucharystia

Sobota 1.07.2017

 • 7.30 Godzinki ku czci NMP
 • 9.30 Różaniec
 • 10.00-11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu – modlitwa animowana przez braci Nowicjuszy
 • 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem N.O Prowincjała Jana Malickiego
 • 14.30 opowieści o historii klasztoru i kościoła
 • 15.00 nieszpory z konferencją i procesja z figurą MB Szkaplerznej
Skip to content