Wybory nowej Rady Wspólnoty

1 marca 2017
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

4 lutego w warszawskiej wspólnocie p.w. św. Rafała Kalinowskiego odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. W wyniku głosowań przewodniczącą Rady na kolejną kadencję została wybrana siostra Magdalena Tryuk. W pierwszej turze wyborów na radne zostały wybrane siostry: Krystyna Balcer, Cecylia Kopyt, Anna Wasilewska. Rada powierzyła funkcję formatorki siostrze Cecylii Kopyt.

Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające. Na radną została wybrana siostra Lucyna Kusak. Wyborom przewodniczył i zatwierdził wynik wyborów ojciec delegat Robert Marciniak OCD. Sekretarzem została siostra Grażyna Bednarczyk, skarbnikiem siostra Joanna Sawicka.

Podsumowanie wyborów:

  • Magdalena Tryuk – przewodnicząca
  • Krystyna Balcer – radna
  • Anna Wasilewska – radna
  • Lucyna Kusak – radna
  • Cecylia Kopyt – formatorka
  • Grażyna Bednarczyk – sekretarz
  • Joanna Sawicka – skarbnik

Ustępującej Radzie dziękujemy za posługę, przede wszystkim za ogrom włożonej pracy, czas poświęcony na rzecz wspólnoty, otwartość i cierpliwość. O nowej Radzie pamiętamy w modlitwie życząc łask Bożych, darów Ducha Świętego tak potrzebnych w tej służbie i opieki świętych Karmelu.

Skip to content