Spotkanie formatorów

20 marca 2017
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Dni 17-19 marca były dniami intensywnej pracy i szkolenia dla formatorów i socjuszy wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej. Do Gorzędzieja zjechali się przedstawiciele 13 wspólnot. Po raz pierwszy były z nami przedstawicielki wspólnoty białoruskiej z Mińska.

Zaczęliśmy jak zwykle Mszą Św. z Nieszporami prosząc Ducha Świętego o prowadzenie. Już pierwszego dnia wieczorem przewodnicząca Monika Olszewska przedstawiła nam spostrzeżenia i wnioski z analizy sprawozdań z działalności wspólnot a Anna Sadurska, skarbnik prowincjalny zapoznała nas ze stanem kasy prowincjalnej, przychodami i wydatkami w 2016 roku. Omówiła również sprawozdania finansowe wspólnot. Zakończyliśmy dzień wspólną modlitwą podczas odprawiania Drogi Krzyżowej i komplety.

Następny dzień był bardzo wypełniony pracą. Najpierw analiza sprawozdań z formacji i dyskusja prowadzona przez Mariusza Filipowskiego, odpowiedzialnego z ramienia Rady Prowincjalnej za sprawy formacji naszej prowincji. Każdego razu na takich spotkaniach dużo się uczymy a wymiana doświadczeń ułatwia nam później pracę we wspólnotach. Florian Protasewicz opowiedział jak wspólnoty planują swoją pracę w 2017 roku.

Dalsza wymiana poglądów odbywała się w formie warsztatów na temat „Zgryzoty i dylematy formatora”. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Każda z grup otrzymała temat do rozważenia:

  1. W jaki sposób można zaktywizować formowanych do współpracy w tworzeniu spotkania formacyjnego?Jak radzić sobie z nieśmiałością, zamknięciem, brakiem chęci do wypowiedzi ?
  2.  Jak radzić sobie z trudnymi relacjami we wspólnocie i wśród formowanych? Rola więzi we wspólnocie. Zalety słuchania. Posłuszeństwo . Izolacja czy dialog.
  3. Jak dobrze współpracować z Radą wspólnoty? Rola Rady w procesie formacji. Rola formatora na spotkaniach Rady. Relacje formator – socjusz i formator – Rada. Posłuszeństwo – dialog.

Po powrocie przedstawiciele grup zapoznali nas z efektem dyskusji w grupie. Dalsza wspólna rozmowa pomogła nam zastanowić się nad rozwiązywaniem typowych trudnych i nietypowych sytuacji jakie doświadczamy podczas formacji i w życiu wspólnot. Praca formatora jest trudna i wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Każdy z nas potrzebuje takich spotkań, aby nie zostawać samemu z problemami. Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu.

Podczas naszego spotkania mieliśmy powód do radości, bo drugi tom podręcznika formacyjnego jest prawie na ukończeniu i od września będzie można z niego korzystać.

W tym roku czekają nas też wybory do Rady Prowincjalnej. Kongres odbędzie się tym razem w Toruniu. Postanowiliśmy aby nie tylko delegaci mogli być wybierani do Rady. Każda wspólnota przedstawi listę osób z krótką charakterystyką tych osób, które mogą i chcą być brane pod uwagę
podczas wyborów.

Sprawy bieżące, różne wolne wnioski i obiad zakończyły nasze spotkanie. Z nową energią wróciliśmy do wspólnot.

Skip to content