Spotkanie przewodniczących w Gorzędzieju

24 lutego 2017
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

24 lutego przewodniczący dwunastu wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej spotkali się w Gorzędzieju z Radą Prowincjalną i Ojcem Delegatem ds. OCDS Robertem Marciniakiem OCD.

Jest to ważny czas dla Świeckiego Zakonu. Analizujemy każdego roku sprawozdania z działalności, formacyjne i finansowe. Wnioski z analizy mogą posłużyć temu, aby życie naszym charyzmatem było bardziej owocne. Bycie przewodniczącym we wspólnocie nierzadko jest bardzo trudne. Często osoby zniechęcają się, bo wy-maga to wielkiej odpowiedzialności w obecnym czasie, kiedy dokonują się duże zmiany w funkcjonowaniu Świeckiego Zakonu.

Rada Prowincjalna chcąc pomóc przewodniczącym w ich pracy zaplanowała w tym czasie warsztaty zatytułowane przekornie „Jak przewodniczyć wspólnocie i nie popaść w depresję”. Zanim przeszliśmy do pracy w grupach modliliśmy się Słowem Bożym rozmyślając nad fragmentem Ewangelii św. Marka 9,30-37. Dzieliliśmy się później tym, co każdemu z nas te słowa dały zrozumieć . Tak przygotowani rozeszliśmy się w pięciu grupach, aby dyskutować nad podanymi zagadnieniami dotyczącymi pracy we wspólnocie. Każda z grup po powrocie przedstawiła swoje wnioski. Było to wstępem do wspólnej dyskusji. Dyskutowaliśmy nad zagadnieniami:

  • Jakie są objawy zdrowia i choroby Wspólnoty ? Po czym poznać, że mamy do czynienia ze zdrową wspólnotą? Co uzdrawia wspólnotę?
  • Indywidualizm o życie braterskie we wspólnocie : wady i zalety. Wspólnota dla osoby, czy osoba dla wspólnoty? Różnorodność darów we wspólnocie to wada czy zaleta?
  • Jak budować relacje we wspólnocie Świeckiego Zakonu? Zalety słuchania. Czy ważne są więzi we Wspólnocie
  • Jak radzić sobie z trudnymi relacjami we Wspólnocie ? Rada wspólnoty a posłuszeństwo. Izolacja czy dialog?
  • Jak rozeznać pierwszeństwo między obowiązkami stanu a zobowiązaniami wobec wspólnoty?

Często we wspólnotach spotykamy się z nietypowymi trudnymi sytuacjami i taka dyskusja pomaga nam radzić sobie z nimi. Ostatnio nastąpiły duże zmiany Wiele musimy się nauczyć, aby dobrze przeżywać charyzmat karmelitański. Nie możemy będąc w zażyłości z Chrystusem zamykać się w samotności lecz będąc czułymi na znaki czasu powinniśmy być gotowi do podejmowania apostolstwa.

Po warsztatach rozmawialiśmy o pracy nad drugim wydaniem podręcznika formacyjnego. Już pierwszy tom jest wydany i bardzo nam się podoba. Zespół redakcyjny i osoby piszące poszczególne tematy do kolejnych tomów poświęcają wiele czasu aby stworzyć pięć tomów podręcznika formacyjnego. Będzie to dużą pomocą dla osób prowadzących formację. Jesteśmy wdzięczni osobom, które podjęły się trudu stworzenia podręcznika.

W niedzielę po obiedzie rozjechaliśmy się do domów i choć spotkanie było krótkie, to cieszyliśmy się z tego wspólnie spędzonego czasu i z możliwości wspólnej modlitwy.

Skip to content