Rekolekcje mińskiej wspólnoty OCDS

30 stycznia 2017
Mińsk
Przetłumacz stronę:

W dniach od 27 do 29 stycznia w Naroczy miały miejsce rekolekcje dla Wspólnoty Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych z Mińska. W rekolekcjach wzięło udział 15 osób. Konferencje dla Świeckich Karmelitów przygotował o. Andrzej Awien.

„Święty Rafał Kalinowski – Apostoł Najświętszej Maryi Panny w głoszeniu Słowa Bożego” –to temat rekolekcji. Ojciec rekolekcjonista w swoich konferencjach starał się zapoznać nas z osobą św. Rafała Kalinowskiego, tak aby ta znajomość napełniła nas duchowym zapałem, entuzjazmem do życia i formacji. Ojciec Andrzej Awien zwracał szczególną uwagę na rolę Najświętszej Maryi Panny w procesie nawrócenia i rozpoznania św. Rafała. Znamiennymi są słowa Świętego, którymi charakteryzował swoje życie zakonne:

Wszystko przez Maryję –Maryja zawsze i we wszystkim.

św. Rafał Kalinowski

Mocne odbicie w naszych duszach pozostawiły słowa św. Rafała:

Każda matka kocha swoje dzieci i pragnie dla nich szczęścia. Nie było i nie będzie takiej dobrej Matki, jak Najświętsza Panna Maryja, jaką Kościół nazywa Matką Nieustającej Pomocy.

św. Rafał Kalinowski

I jeszcze:

Jedną z wielu przyczyn oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie, jest to, Boża Opatrzność dla naszego odkupienia zaplanowała tajemnicę Wcielenia. Bez cnót Maryi nie byłoby miejsca dla Wcielonego Bożego Słowa. Bóg nie miałby gdzie wejść, nie spełniłaby się tajemnica odkupienia człowieczeństwa.

św. Rafał Kalinowski

Po każdej konferencji uczestnicy otrzymywali pytania, które miały służyć refleksji związanej z tematem konferencji. Pytania te jednocześnie miały pomóc nam zrozumieć rolę Maryi w naszym życiu i powołaniu. Podczas rekolekcji zgłębialiśmy również temat Liturgii godzin. Historia jej powstania, z jakich elementów składa się, jak wybierane są modlitwy zgodnie z liturgicznym kalendarzem, modlitwa jutrzni, nieszporów, komplety. Wszystko to było przedmiotem naszych rozważań.

Na zakończenie rekolekcji świeccy karmelici razem z miejscową parafią wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył Prowincjalny Delegat na Białorusi o. Arkadiusz Kulacha.

Dziękujemy Panu Bogu za łaskę udziału w duchownych ćwiczeniach. Dziękujemy również wspólnocie Karmelitów Bosych w Naroczy za otwartość i ciepło, z jakimi nas zawsze przyjmują.

Skip to content