Zaproszenie o. Prowincjała na XVI Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Zamartem

25 maja 2016
Zaproszenie
Przetłumacz stronę:

Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Zbliża się 16 spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w sanktuarium w Zamartem k/Chojnic. Wzorem ubiegłych lat pragnę Was serdecznie i bardzo gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tym modlitewnym i rodzinnym spotkaniu, abyśmy we wspólnocie osób, w komunii z Maryją, wychwalali Boże miłosierdzie w tym Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Nowością modlitewno-liturgiczną tego Roku jest to, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w naszym kraju w Litanii Loretańskiej, dodano wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Zostało ono umiejscowione po wezwaniu „Matko Łaski Bożej”.

Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc Matką Jezusa Chrystusa, jest Matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (por. Ef 2,4-10). Dała Ona wyraz temu w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina”, którą często śpiewamy, znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bramie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

W tym kulcie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia zawieszonego w Ostrej Bramie nasz Zakon ma swój niewspółmierny udział, gdyż został on zainaugurowany po rozpoczęciu budowy klasztoru karmelitów bosych w sąsiedztwie Ostrej Bramy w 1626 roku. Przywilej opieki nad obrazem otrzymali karmelici bosi, którzy po wielu staraniach (brama była fragmentem ruchliwego traktu) wznieśli dla niego drewnianą kaplicę ze schodami. W 1671 r. dokonano przeniesienia obrazu do kaplicy, poświęconej przez biskupa Wilna Aleksandra Sapiehę. Uroczystość zgromadziła wielkie tłumy wiernych. Najwyżsi urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego przenieśli obraz z pobliskiego kościoła pw. św. Teresy, gdzie był przechowywany na czas budowy, do kaplicy. Od czasu wprowadzenia obrazu do kaplicy, w oficjalnych pismach karmelitów jest on nazywany cudownym. Czciciele Matki Bożej Ostrobramskiej zaczęli zawieszać w kaplicy wota, zaś kronikarze zakonni spisywać dokonujące się cuda. Maryja zaczęła być czczona przez gorętsze nabożeństwo wiernych oraz przez liczne dary i ofiary.

Z pewnością te same łaski i światła miłosierdzia możemy otrzymać w naszym sanktuarium w Zamartem. Dlatego bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Wspólnoty naszej Prowincji, rodziny zakonne zakorzenione w duchowości Karmelu, Braci i Siostry Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Bractw Szkaplerznych oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, abyśmy wspólnie mogli wychwalać Boże miłosierdzie i dziękować Bogu za wszelkie łaski otrzymane za Jej przyczyną oraz pogłębić naszą komunię z Bogiem i w rodzinie Karmelu.

Tegoroczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem k/Chojnic odbędzie się w sobotę 2 lipca 2016 r. i będzie poprzedzone nocnym czuwaniem przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania załączam do niniejszego listu.

Oczekując na wspólne spotkanie w naszym sanktuarium w Zamartem, polecam każdego i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Matce Miłosierdzia i Królowej Szkaplerza Świętego.

Zjednoczony w modlitwie i znaku szkaplerza świętego

o. Jan Piotr Malicki, OCD
Prowincjał


Program Spotkania Szkaplerznego:

Zamarte, 1-2 lipca 2016

Piątek, 1 lipca 2016

  • 19:00 – Przywitanie uczestników, krótkie wprowadzenie – o. Robert, Monika Olszewska
  • 19:20 – Nieszpory
  • 19:45 – Wystawienie Najśw. Sakramentu, Tajemnice różańcowe
  • 23:00 – Msza św. wigilijna pod przewodnictwem o. Roberta Marciniaka OCD, delegata Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

Po Eucharystii kościół będzie otwarty całą noc dla chętnych do dalszego czuwania

Sobota, 2 lipca 2016

  • 10:30 – Program modlitewny przygotowany i prowadzony przez kleryków Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
  • 12:00 – Msza św. pod przewodnictwem O. Prowincjała, Jana Piotra Malickiego OCD
  • Czas na posiłek
  • 14:30 – Nieszpory o Matce Bożej z konferencją wygłoszoną przez o. Aleksandra Szczukieckiego, zakończone procesją z figurą Matki Bożej Szkaplerznej
Skip to content