Spotkanie Naszego Ojca Generała o. Saverio Cannistrà z warszawską wspólnotą OCDS

26 kwietnia 2016
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. warszawska wspólnota OCDS podczas swojego dnia skupienia gościła Przełożonego Generalnego o. Saverio Cannistrà OCD. Nasz Ojciec Generał przybył wraz z sekretarzem generalnym o. Rafałem Wilkowskim OCD.

Po Mszy św. o g. 13 celebrowanej po łacinie, z homilią o. Generała spotkaliśmy się w naszej salce z Ojcem. Na początek przewodnicząca Magdalena Tryuk zaprezentowała wspólnotę: przedstawiła jej historię i nakreśliła najważniejsze punkty aktualnego zaangażowania wspólnoty.

Następnie klika słów skierował do wspólnoty Ojciec Generał. Zauważył zróżnicowanie naszej wspólnoty pod względem wieku i spory w niej udział mężczyzn. Podczas swojej wypowiedzi podkreślił istotę przeżywania tego samego charyzmatu karmelitańskiego w dwóch formach: zakonnej i świeckiej. Według Ojca Generała ważne jest wypracowanie całościowej wizji Karmelu z wyraźnym określeniem roli świeckich. Ojciec zaznaczył, że podjęcie przez świeckich życia w duchu karmelitańskim we wspólnocie wymaga umiejętności godzenia obowiązków wynikających ze stanu życia z pełnym zaangażowaniem w życie Karmelu. Zachęcał, aby świeccy brali większy udział w życiu Zakonu, wychodzili z inicjatywą.

Następnie zapytaliśmy Ojca, gdzie na świecie działają najprężniej świeckie wspólnoty karmelitańskie, które mogą być dla nas wzorem. Ojciec Generał wymienił dwa kraje: Francję i Filipiny. Wskazał na bardzo dobrą formację. W przypadku wspólnot francuskich podkreślił żywe życie modlitwy terezjańskiej. Z kolei wspólnoty filipińskie są bardzo liczne, mają dobrze opracowane podręczniki formacyjne. Natomiast w Ameryce Łacińskiej ojcowie inicjują życie świeckiego Karmelu poprzez organizowanie szkół terezjańskich, w których przybliżają postaci i naukę św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. W większości z tych szkół wychodzą przyszli świeccy karmelici.

Na koniec spotkania poprosiliśmy Ojca Generała o złożenie swojego podpisu pod jednym z ostatnich Jego listów skierowanych do świeckiego Karmelu. Ten cenny egzemplarz można obejrzeć w naszej wspólnotowej kronice. Wykorzystaliśmy także okazję i zrobiliśmy wspólne zdjęcie z naszymi dostojnymi gośćmi.

Skip to content