Śluby i przyrzeczenia w Łodzi

30 grudnia 2015
Łódź
Przetłumacz stronę:

Grudzień to tradycyjnie w Łódzkiej Wspólnocie OCDS czas składania przyrzeczeń i ślubów. W tym roku przyrzeczenia czasowe na okres trzech lat złożyły:

  • Celina Metrycka – od Trójcy Przenajświętszej i 
  • Maria Szporak – od św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Przyrzeczenia definitywne złożyli:

  • Wanda Chruściel – od św. Rafała Kalinowskiego,
  • Mirella Zaborska – Gratia Teresa od Najświętszego Sakramentu i NMP z Góry Karmel oraz 
  • Mateusz Płóciennik – od Bożego Miłosierdzia.

Swoje śluby ofiarowała Panu Bogu

  • Bogusława Laskowska – Bogusława Józefa od Krwi Chrystusa.

W czasie homilii ojciec Asystent zwrócił uwagę na wspólnotowy wymiar powołania, jako dar dla Kościoła, zakonu i tej konkretnej wspólnoty, w której jesteśmy. Przypomniał również, że powołanie jest zaproszeniem do służby i wskazał jako wzór Maryję, która w doskonały sposób oddała się Bogu i służy nam z miłością. Pociągnięci Bożym wezwaniem i ogarnięci Jego miłością na progu Roku Miłosierdzia nasze siostry i brat odpowiedzieli na głos odczytanego powołania. Modląc się za siebie wzajemnie prośmy dla nich o wy-
trwanie na tej drodze.

Po uroczystej Mszy św. wraz z o. asystentem Mirosławem Trederem i o. przeorem Piotrem Bajorkiem podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne. Podczas spotkania o. Przeor podkreślił, jak ważna jest obecność i modlitewne wsparcie członków OCDS dla tutejszej wspólnoty zakonnej. Spotkanie było okazją do wspólnego spędzenia czasu w atmosferze życzliwości i otwartości, a także zaproszeniem, by w przedświątecznym zabieganiu spotkać drugiego i odnajdywać w nim przychodzącego Jezusa.

Skip to content