Przyrzeczenia definitywne Poznań

8 czerwca 2015
Poznań
Przetłumacz stronę:

7 czerwca br. o godz. 13 podczas uroczystej Mszy św. ,sprawowanej w wewnętrznej kaplicy oo. karmelitów bosych w Poznaniu, przyrzeczenia definitywne złożyła Marzena Szaładzińska (Marzena od Krzyża).
Swoje zobowiązanie składała w otoczeniu poznańskiej Wspólnoty pw. Jezusa Miłosiernego na ręce o. asystenta Szczepana Maciaszka. W homilii o. Szczepan zwrócił uwagę na dwie sprawy:

  • słowa z Ewangelii z dnia bieżącego:” Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” i na odpowiedź Pana Jezusa „Bo kto pełni wolę Bożą ,ten jest Mi bratem, siostrą i matką”, oraz na 
  • istotę ślubów i przyrzeczeń definitywnych składanych przez siostry i braci Karmelu Terezjańskiego oraz  członków Świeckiego Karmelu.

Był to dzień szczególnej refleksji, bo rozpoczęty o godz. 11.30  formacją ciągłą, podczas której dzieliliśmy się uwagami na temat: ”Co znaczy dla mnie w praktyce być duchowym synem (córką) Maryi oraz naszych Rodziców św. Teresy i św. Jana od Krzyża”, później łączył się również z zadumą  nad powołaniem siostry Marzeny i naszym powołaniem do Wspólnoty OCDS pw. Jezusa Miłosiernego. Spotkanie zakończyła radosna agapa, przeżywana we wspólnocie w duchu wdzięczności za dar naszego powołania do Karmelu Świeckiego.

Skip to content