Uroczystości terezjańskie w Toruniu

30 marca 2015
Toruń
Przetłumacz stronę:

W sobotę 28 marca 2015 r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielawach odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa. W tę inicjatywę, przy udziale ks. proboszcza Zbigniewa Łukasika oraz parafian, włączyli się członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych ze  Wspólnoty pw. Maryi Królowej Karmelu w Toruniu.

W uroczystej koncelebrowanej Mszy św., pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Daniela Brzezińskiego z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, uczestniczyli zaproszeni goście: 

  • ks. kanonik Janusz Oleszkiewicz z Lidzbarka Warmińskiego, ks. dr hab. Piotr  Roszak z Wydziału Teologicznego UMK, 
  • ks. dr Andrzej Kowalski – ojciec duchowy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz 
  • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwystyki UMK w Toruniu. 

Eucharystię uświetnił Chór „Portamus Gaudium” pod kierownictwem Agnieszki Brzezińskiej działający przy wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. 

Magdalena Czarnecka ze Wspólnoty Świeckiego Karmelu w Toruniu we wprowadzeniu do jubileuszowej Mszy św. przypomniała sylwetkę św. Teresy od Jezusa oraz jej posłanie, które zawierało się w umiłowaniu modlitwy, będącej „przyjacielskim obcowaniem z Bogiem i wylaną, wielekroć powtarzaną rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas kocha”. Według św. Teresy ta miłosna rozmowa stanowi jedyną pewną i bezpieczną drogę do zjednoczenia z Bogiem, do którego każdy z nas jest powołany i każdy z jej pomocą może wspiąć się na wyżyny świętości.

Wstęp do Eucharystii nawiązywał do parafialnych rekolekcji wielkopostnych, wygłoszonych przez karmelitę bosego o. Krzysztofa Janka OCD, które stanowiły również przygotowanie do Uroczystości Terezjańskich. Podstawą rozważań rekolekcyjnych było budowanie osobistej więzi z Bogiem w codziennej modlitwie zgodnie ze wskazówkami św. Teresy od Jezusa, które wciąż pozostają aktualne.

Po tym wprowadzeniu chóru „Portamus Gaudium” wykonał uroczysty hymn pt. „Mistrzyni światłości”,  napisany z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa przez hiszpańskich artystów: Francisca Palazón oraz Carlosa Aganzo.

Ks. Zbigniew Łukasik, proboszcz bielawskiej parafii, witając uczestników jubileuszowej Eucharystii, nawiązał do szczególnych okoliczności obchodzonego obecnie na całym świecie terezjańskiego roku jubileuszowego. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński; przedstawił w niej krótką biografię Świętej Teresy oraz rolę wielkiej reformatorki Karmelu dla ówczesnego i współczesnego Kościoła, mówił o dziedzictwie św. Teresy, z którego możemy być dumni. Ks. Profesor powiedział także o Maryi jako wzorze życia chrześcijańskiego oraz o historii i symbolice Szkaplerza.

Na zakończenie uroczystości ks. Zbigniew Łukasik wyraził wdzięczność Bogu za dar życia    św. Teresy dla całego Kościoła i za to, że wielka Święta dalej nam towarzyszy swoją nauką i pomaga podążać za Jezusem. Podziękował również zgromadzonym za wspólną modlitwę.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych była ceremonia nakładania szkaplerzy karmelitańskich, której dokonał ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński oraz uczczenie relikwii św. Teresy od Jezusa. 

Skip to content