Wybory w Sopocie

10 listopada 2014
Sopot
Przetłumacz stronę:

W niedzielę 9 listopada 2014 r. Delegat, o.Robert Marciniak OCD przewodniczył wyborom do nowej Rady Wspólnoty OCDS w Sopocie. W wyniku wyborów: 

  • przewodniczącą została Gabriela Żylińska OCDS, 
  • formatorką Anna Gończ OCDS, 
  • a radnymi:  Bożena Juszkiewicz – Bednarczyk OCDS,  
  • Jadwiga Zabielska OCDS i 
  • Elżbieta Banaszak OCDS

Wspólnota podziękowała ustępującej Przewodniczącej Małgorzacie Wyszyńskiej oraz Formatorce Teresie Kwiatkowskiej-Król za długoletnią posługę w Radzie Wspólnoty i wkład w jej rozwój. Sprawozdanie z działania ustępującej Rady zostało przyjęte jednogłośnie.

Skip to content