Spotkanie z Ojcem Prowincjałem

12 listopada 2014
Łódź
Przetłumacz stronę:

11 listopada odbyło się spotkanie członków naszej wspólnoty z prowincjałem Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Łukaszem Kansym.  Było ono zorganizowane spontanicznie, z inicjatywy Ojca, który wizytował w tym czasie wspólnoty Ojców Karmelitów Bosych oraz Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi.

Spotkanie miało charakter nieformalny. Pozwoliło na bezpośredni kontakt i wzajemne poznanie się członków wspólnoty z Ojcem. Przełożona przedstawiła krótką historię i charakterystykę łódzkiej Wspólnoty OCDS. Potem był czas na przedstawienie wszystkich obecnych osób. Najmłodsi członkowie wspólnoty mówili o swojej motywacji wstąpienia do OCDS. Poruszony był temat obiegu informacji wśród wszystkich osób należących do wspólnoty,  kwestie formacji, częstotliwości spotkań i rekolekcji. Był także czas na pytania do  Ojca Prowincjała i okazja dowiedzenia się czegoś więcej o sposobie życia zakonników w Drzewinie, gdzie Ojciec  przed objęciem obecnej funkcji przez długi czas był przełożonym .
Podczas spotkania pojawiły się pomysły i sugestie, których realizacja mogłaby pomóc rozwijać i pogłębiać życie wspólnotowe. Niewymuszone rozmowy i wzajemne dzielenie się doświadczeniem bycia we wspólnocie stały się okazją do pogłębiania więzi w naszej karmelitańskiej rodzinie. Na koniec spotkania Ojciec udzielił nam błogosławieństwa na drogi rozeznawania i pełnienia woli Boga.

Oby więcej takich spotkań, podczas których kontakt z drugim człowiekiem, naszym bratem i siostrą daje światło i wzmacnia siły do podążania za Panem. 

Skip to content