VII Kongres OCDS – uchwały

1 października 2014
Kongres OCDS

W dniach 25-28 września 2014r. w Laskowicach Pomorskich odbył się VII Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Trzydniowe spotkanie odbywało się pod hasłem „Rozpalcie na nowo charyzmat Boży, który jest w Was”.

Na VII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:

 • Przewodnicząca: Monika Olszewska,
 • Zastępca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację: Mariusz Filipowski
 • Skarbnik: Anna  Sadurska
 • Odpowiedzialny za media: Florian Protasewicz
 • Sekretarz: Gabriela Kordy

Uchwały VII Kongresu:

 1. Wspólnoty powinny pogłębiać znajomość Prawa Własnego (Reguła, Konstytucje, Statut, Ratio) uwzględniając tok formacyjny całego Zakonu i inicjatywy duszpasterskie Kościoła.
 2. Kongres zachęca do praktykowania różnych form kultu św. Józefa.
 3. Kongres zachęca członków OCDS do uczestnictwa w corocznej uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem oraz  w spotkaniach modlitewno- rekreacyjnych i warsztatach formacyjnych w ustalonym przez Radę Prowincjalną miejscu i czasie.
 4. Kongres zaleca aby członkowie i kandydaci korzystali z rekolekcji, które są prowadzone w karmelitańskich domach rekolekcyjnych.
 5. Kongres zaprasza członków i kandydatów Wspólnoty do modlitwy za misje karmelitańskie i zachęca do ofiarowania swoich cierpień a w miarę możliwości i ofiar pieniężnych na rozwój misji.
 6. Kongres zaleca opracowanie i wydanie podręcznika formacyjnego w oparciu o nowy Program Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej; Kongres zaleca powołanie zespołu redakcyjnego, który przejmie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania.
 7. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej opracowanie zasad wystąpień w mediach w imieniu OCDS i przedstawienia ich do zatwierdzenia ojcu Prowincjałowi.

Wolne wnioski VII Kongresu OCDS

 1. Kongres zaleca aktywny udział Wspólnot w zorganizowaniu i przeprowadzeniu modlitewnego czuwania na Jasnej Górze z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa.
 2. Kongres zachęca wspólnoty do udziału w Ogólnopolskim otwarciu Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa ( 11 października 2014 Kraków- Łagiewniki) oraz jego zamknięciu (18 października 2015, Poznań).
 3. Kongres zachęca Wspólnoty do uczczenia 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa 28 marca 2015 roku.
 4. Kongres zachęca członków do udziału w obchodach  Tysiąc Pięćdziesiątej Rocznicy Chrztu Polski, poprzez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego. Z tej okazji proponujemy zorganizowanie pielgrzymki do Gniezna lub do Poznania i odnowienia w Katedrze przyrzeczeń chrzcielnych z całą wspólnotą prowincjalną OCDS.
 5. Kongres zachęca do uaktualnienia i prowadzenia własnych stron internetowych przez Wspólnoty OCDS.
 6. Wystosować list z podziękowaniem do ojca Stanisława Plewy OCD.
 7. Wysłać list do Marii i Janusza Kuśmirków ze słowami uznania za trud prowadzenia Wspólnoty w Sochaczewie i Bednarach.
Skip to content