Przyjęcia i przyrzeczenia w Bydgoskiej Wspólnocie

10 czerwca 2014
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Nasze comiesięczne spotkanie, 7 czerwca 2014 r. było szczególnie uroczyste. W tym dniu podczas odmawiania jutrzni miało miejsce:

Przyjęcie trzech sióstr:

  • Bogumiły od Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Pieczki
  • Teresy od Miłości Miłosiernej – Grażyny Teresy Pietrykowskiej
  • Maria Krystyna od Najświętszego Serca Pana Jezusa – Marii Staszałek

Złożenie przyrzeczeń czasowych przez małżonków:

  • Elżbietę od Świętej Rodziny – Piechocką
  • Romana Seweryna od Matki Bożej Pięknej Miłości – Piechockiego.

Ceremonię przyjęcia sprawował oraz przyrzeczenia przyjął w imieniu przełożonych Zakonu Karmelu Terezjańskiego – Ojciec Asystent Krzysztof Maria Jank OCD.

Ważnym dla nas wydarzeniem jest też, corocznie odnawiane, oddanie się naszej Wspólnoty Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które w tym roku z radością też uczyniliśmy.

Oprócz radości spełniliśmy również nasze obowiązki. Wspólnota wybrała Delegata i jego Zastępcę, na VII Kongres OCDS. Delegatem został Roman Piechocki, a zastępcą Elżbieta Piechocka. Wybranym życzymy światła Ducha świętego do owocnego wypełnienia posługi.

Dowiedzieliśmy się też, że naszym Asystentem nadal będzie Ojciec Asystent Krzysztof Maria Jank OCD. Wiadomość tę przyjęliśmy z radością i wdzięcznością w sercach.

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia

Skip to content