Spotkanie Formatorów – Gorzędziej

15 kwietnia 2014
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

W dniach od 11 do 13 kwietnia w Gorzędzieju spotkali się Formatorzy i ich Socjusze z naszych Wspólnot. Wraz z O. Delegatem i Radą Prowincjalną dokonali podsumowania roku Formacyjnego. Szczególnie dużo czasu poświęciliśmy na sprawy związane z wdrażaniem Ratio…

Poruszono też tematy związane z: naszą obecnością na Kapitule OCD, spotkaniem w Zamartem oraz naszym Kongresem. Omówiono zagadnienia które mogą się stać uchwałami kongresowymi. Ważnymi elementami budującymi Wspólnotę było między innymi wspólne przeżywanie Drogi Krzyżowej oraz Męki Pańskiej podczas celebracji Liturgii Niedzieli Palmowej. Liczny i zaangażowany udział – modlitwy odbywały się przy wypełnionej Kaplicy- i gościnność Gospodarzy tworzyła ciepłą i serdeczną atmosferę spotkania.

Podczas spotkania podziękowaliśmy O. Delegatowi Stanisławowi Plewie za ofiarną posługę wobec Świeckiego Zakonu, którą pełnił przez kolejne triennium. W naszej modlitwie polecaliśmy Bogu, Ojców uczestniczących w Kapitule oraz uczestników naszego Kongresu.

Podsumowując spotkanie Przewodniczący Prowincjalny prosił by w formacji członków naszych wspólnot położyć szczególny nacisk na kształtowanie postawy współpracy i troski o rozwój i gorliwe poznawanie, przyswajanie i przekazywanie naszego charyzmatu – naszego cennego dziedzictwa.

Skip to content