Koronacja obrazu Św. Józefa w kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu

25 marca 2014
Poznań
Przetłumacz stronę:

23 marca br poznańska Wspólnota p.w. Jezusa Miłosiernego uczestniczyła w uroczystej koronacji obrazu Św. Józefa w kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla Zakonu Karmelitańskiego w Polsce, ale także dla całej Archidiecezji Poznańskiej.

Już 21 września 2009 r. żywo reagowaliśmy na wiadomość o podniesieniu kościoła karmelitańskiego w naszym mieście do godności diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa ,jako potwierdzenie nieprzerwanego przez czterysta lat kultu ziemskiego Opiekuna Jezusa w tym miejscu. Zapamiętaliśmy znamienne słowa z homilii arcybiskupa poznańskiego – Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej podczas Inauguracji naszego Sanktuarium Św. Józefa w dniu 19 marca 2010 r. :”ojcowie karmelici biorą na siebie kontynuację ojcowskiego zadania Św. Józefa. Ze wszystkich swoich sił będą starać się tworzyć tutaj klimat prawdziwie nazaretański, wychowując życie, ojcostwo, rodzinę i wiarę tych, którzy tutaj przybędą.” Odpowiedzią oo. karmelitów na oczekiwania arcypasterza poznańskiego było systematyczne pogłębianie kultu Św. Józefa w pracy duszpasterskiej. Od tego czasu po każdej Mszy św. odmawia się ”Modlitwę do Św. Józefa” Oblubieńca Maryi i Opiekuna rodzin. Przyzwyczailiśmy się również do środowych „Wieczorów przy Św. Józefie”, rozpoczynanych odczytywaniem próśb i podziękowań zanoszonych do Św. Józefa, a kończących się mszą św. z nieszporami, kwadransem cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i kompletą.

zdjęcie pochodzi ze strony: archpoznan.pl

Nie zdziwił nas zatem bogaty program duszpasterski przygotowujący do koronacji obrazu Patrona karmelitańskiej świątyni. Do tej pogłębionej katechezy o Św. Józefie włączyły się ruchy i stowarzyszenia katolickie naszej diecezji, zakony działające w Poznaniu, media katolickie i karmelitańskie wydawnictwo Flos Carmeli. W Gigantyczną pracę koordynacyjną wykonali oo. karmelici bosi – a my wspieraliśmy ojców modlitwą i pomocą przy organizowaniu imprez towarzyszących w „Piwnicy duchowej”. Czas oczekiwania na dzień koronacji obrazu stał się właściwie okresem powszechnych rekolekcji w Archidiecezji Poznańskiej. Kolorowe, sugestywne afisze o zbliżających się wydarzeniach duszpasterskich związanych ze Św. Józefem, rozwieszono po parafiach. Oczywiście poznańska Wspólnota OCDS uczestniczyła w tych propozycjach duszpasterskich.

Od 15 stycznia br. rozpoczęła się Wielka Nowenna podejmująca temat „ Św. Józef nauczycielem modlitwy”. W każdą środę na godz. 18 zapraszano do Sanktuarium Św. Józefa na Mszę św. z homilią członków: parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, wspólnot różańcowych, duszpasterstw młodzieżowych, członków wspólnot mężczyzn, wspólnot życia konsekrowanego, wspólnot Odnowy w Duchu Św. i Szkoły Nowej Ewangelizacji, wspólnot Ruchu Światło-Życie i duszpasterstwa rodzin, wspólnot neokatechumenalnych oraz duszpasterstw akademickich. W kościele karmelitańskim w Poznaniu byliśmy zatem świadkami swoistego forum ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej archidiecezji. Na środowej Eucharystii homilie głosili: metropolita poznański i jego biskupi pomocniczy, przedstawiciele kleru zakonnego i diecezjalnego. Jednocześnie co środę wieczorami mogliśmy wysłuchać katechez w lokalnym radiu ”Emaus”, przygotowanych przez poznańskich karmelitów bosych –o.Mariusza Jaszczyszyna i o. Wojciecha Ciaka. Pierwszy mówił o historii wizerunków Św. Józefa w poznańskim kościele karmelitańskim na przestrzeni wieków i o obecnym obrazie, drugi skoncentrował się na aktualności postawy życiowej Św. Józefa dla dzisiejszych ruchów i organizacji katolickich.

13 marca br. wzięliśmy udział w Sesji Józefologicznej, zorganizowanej w kościele oo. karmelitów bosych, która przybliżyła postać Św. Józefa jako patrona nowej ewangelizacji, Karmelu Terezjańskiego i poznańskiego Sanktuarium. Wykładowcami byli: kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz karmelitańscy znawcy tematyki józefologicznej 😮 Szczepan Praśkiewicz z Prowincji Krakowskiej i o. Piotr Neuman z tutejszego klasztoru.

19 marca br. w Święto liturgiczne Św. Józefa byliśmy na Mszy św. o godz.18 sprawowanej w intencji ofiarodawców koron, którymi już za kilka dni miano przyozdobić wizerunki Dzieciątka Jezus i Św. Józefa. Po Mszy św. przyjęliśmy zaproszenie do „Piwnicy duchowej” na prezentację poświęconą Patronowi dnia, w oparciu o dzieło Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu” w opracowaniu i reżyserii Aleksandra Machalicy.

Przed nami były jeszcze trzydniowe archidiecezjalne „Rekolekcje Wielkopostne” na temat „Wdzięczność i zawierzenie”, poprowadzone przez ks. Adriana Galbasa, prowincjała pallotynów. Zrozumiałe, że po tak wszechstronnym przygotowaniu , dzień koronacji obrazu Św. Józefa 23 marca br. stał się wydarzeniem ważnym dla Kościoła nie tylko lokalnego. Uroczystość koronacyjna była transmitowana przez TVP Polonia i poznańskie radio katolickie „Emaus” Na placu przed kościołem oo. karmelitów bosych ustawiono wielki ekran, aby tłum pielgrzymów, który nie zdołał wejść do świątyni mógł naocznie uczestniczyć w liturgii. Nagle przed tymi zdumionymi pielgrzymami przeszedł orszak celebransów, który wyruszył z kościoła dolnego do bramy wejściowej kościoła górnego. Dominowały stroje biskupie i karmelitańskie białe płaszcze. Nic dziwnego, skoro mszy św. przewodniczył arcybiskup poznański – Stanisław Gądecki w asyście biskupów pomocniczych i biskupów z diecezji sąsiedzkich oraz i liczni przedstawiciele Zakonu Karmelitańskiego z prowincjałami Prowincji Krakowskiej i Prowincji Warszawskiej. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich działają- cych przy kościele; Wspólnotę OCDS reprezentowała Irena Oczkowska. Wyjątkowy charakter Eucharystii wspierał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii – sławne Poznańskie Słowiki, a. patronat honorowy nad uroczystością koronacyjną przyjął prezydent Poznania – Ryszard Grobelny.
Homilia arcybiskupa podsumowała wielotygodniowe rozważania o roli Św. Józefa w dziele Wcielenia i Odkupienia, o jego roli w historii Kościoła i inspirującym przykładzie życia dla współczesnego człowieka. Metropolita poznański przedstawił Św. Józefa jako doskonały wzór przybranego ojca, który wypełnił w pełni zadania ojcowskie. Misja Józefa , męża Maryi – jego zdaniem – uczy nas tego, że ojciec to ten, kto nie opuszcza matki swoich dzieci, nie opuszcza swoich dzieci, troszczy się o dom bez lęku, nie boi się trudów i odpowiedzialności, nawet milcząc naucza, idzie ze swoimi dziećmi do świątyni, aby Bóg mógł wkroczyć w ich życie. Józef z Nazaretu zrozumiał – konkludował arcybiskup S. Gądecki – że jego zadanie polegało na dawaniu Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swojej tajemniczej osobowości. Uczył Go na przemian modlić się i pracować, ponieważ dla prawdziwego wychowawcy nie ma ważniejszego zadania niż kierowanie duszy dziecka ku Bogu. Swoją katechezę arcybiskup S. Gądecki zakończył wezwaniem, by koronacja obrazu Św. Józefa stała się nie tylko wyrazem czci dla ziemskiego Opiekuna Zbawiciela oraz dziękczynieniem za otrzymane łaski w tutejszym Sanktuarium za wstawiennictwem Św. Józefa, ale także zachętą do wypełniania z wiernością i pokorą naszego powołania i zadania misyjnego, które nam wyznaczyła Opatrzność. Nastąpił wreszcie długo wyczekiwany moment nałożenia koron , a aktu tego dokonał arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej S. Gądecki. Korona chwały, symbol wdzięczności i zawierzenia ozdobiła wizerunek Św. Józefa w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Poznaniu. Już dziś koronowany obraz Św. Józefa jest najbardziej znanym wizerunkiem tego Świętego w Grodzie Przemysława.

Po Mszy koronacyjnej zaproszono zebrany tłum wiernych do ogrodu klasztornego na poczęstunek i koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Uroczystość koronacji obrazu Św. Józefa wpisała się na trwałe w naszej pamięci.

Skip to content