Rekolekcje w Toruńskiej Wspólnocie OCDS

30 września 2013
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniach  27-29 września 2013 roku w klasztorze SS Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Toruniu odbyły się nasze pół zamknięte rekolekcje. Dni skupienia  prowadził  Nasz Ojciec Asystent Stanisław Plewa OCD. 

Głównym  tematem konferencji rekolekcyjnych była modlitwa wewnętrzna według nauki św. Teresy od Jezusa. W trzech konferencjach Ojciec Stanisław w sposób konkretny przedstawił nam metodę modlitwy karmelitańskiej.

Istotą tej modlitwy jest dążenie do osiągnięcia celu – wszystko dla Boga i wszystko z Bogiem. Modlitwy tej trzeba się nauczyć stosując metodę modlitwy wewnętrznej opartej na nauce św. Matki Teresy od Jezusa. Wszystkie jej etapy prowadzą do poufnej, przyjacielskiej rozmowy z Bogiem.

Modlitwa jest darem łaski. Bóg daje nam Siebie. Dusze rozmodlone mają być przyjaciółkami  Pana. Trzeba nie tyle wiele myśleć, ale wiele miłować. Celem modlitwy ma być dojście do prawdziwej przyjaźni z Bogiem.

W dalszych rozważaniach o modlitwie Ojciec Rekolekcjonista wyodrębnił następujące punkty:

  1. Czytanie duchowe – lectio divina – dar Boga.
  2. Modlitwa rozciągająca się na cały dzień, który ma upływać w obcowaniu z Bogiem. Pomocą mogą być akty strzeliste często powtarzane.
  3. Trzeci punkt życia modlitwy polega na zapomnieniu o sobie – wszystko dla Boga – nic dla siebie.

W homilii sobotniej Ojciec mówił o przymierzu z Maryją, znakiem którego dla nas jest Szkaplerz św. – znak zbawienia.

W niedzielę 29 września, podczas Mszy św. swoje  I przyrzeczenie złożyli:

  • s.  Iwona Kalinowska – od Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
  • br. Dariusz Malinowski – od Przemienienia Pańskiego.

Osoby te odbyły okres formacji zasadniczej i wyraziły pragnienie należenia do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Na zakończenie uroczystości Ojciec Stanisław złożył w swoim i w naszym imieniu życzenia, aby wzrastali w łasce, a w karmelitańskim Zakonie znaleźli pewną drogę do osiągnięcia przyjaźni z Panem Bogiem.

Po Mszy św., adoracji Najświętszego  Sakramentu i Jutrzni była przerwa na kawę i słodkie wypieki. W tym czasie siostra Przewodnicząca podała bieżące  informacje. Zostały  przekazane też wspomnienia z pielgrzymki do Lisieux, w której brały udział cztery siostry z naszej wspólnoty,  a siostra. Anna obdarowała wszystkich pamiątkowymi zdjęciami.

W ostatniej konferencji o modlitwie Ojciec zwrócił uwagę na pouczenia św. Teresy od Jezusa, która zalecała siostrom, aby mniej mówiły, a więcej trwały przy Bogu i na Niego patrzyły. Po konferencji była wymiana zdań i świadectwa z własnych doświadczeń życia modlitwy.

Na zakończenie podziękowano Ojcu za trud przeprowadzenia rekolekcji, a Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za posiłek sobotni i gościnność, dzięki której możemy w tak dogodnej formie, w pięknej zakonnej kaplicy Karmelu odprawiać swoje rekolekcyjne dni skupienia. Rekolekcje zakończyły się wieczorną modlitwą Kościoła – wspólnotowym odmówieniem Nieszporów.

Tak ugruntowani w przyjaźni z Bogiem, wdzięczni za kolejny szczęśliwy czas spędzony w naszej wspólnocie zakończyliśmy nasze doroczne rekolekcje zakonne i opuściliśmy gościnny klasztor SS Karmelitanek Dzieciątka Jezus.


Skip to content