Rekolekcje wspólnotowe w Szczecinie

30 stycznia 2013
Szczecin
Przetłumacz stronę:

W dniach od 25 do 27 stycznia br. u sióstr karmelitanek bosych, w gościnnym klasztorze Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie odbyły się coroczne rekolekcje wspólnotowe.

Rekolekcje prowadził i otaczał nas ojcowską opieką o. Paweł Placyd Ogórek OCD. Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematy pięciu konferencji związane były z Rokiem Wiary. Prelegent mówił o: powołaniu, kapłaństwie, mocy wiary w Jezusie Chrystusie, teologiczno-biblijne fundamentach modlitwy w Karmelu. Ojciec Asystent mówił, że nauka Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża odnosi się wprost do Karmelu, lecz nie jest zastrzeżona jedynie dla niego. Nasi Święci zamierzali przekazać go wszystkim chrześcijanom, których Bóg zaprasza do ściślejszego zjednoczenia z Sobą. 
Zjednoczenia z Bogiem polega na zażyłym i miłosnym obcowaniu z Nim, które wypełnia cały dzień . Taki jest stan tego, kto stał się prawdziwie przyjacielem Pana i którego przede wszystkim Pan jest jedynym przyjacielem. Jemu ofiarował całe serce i do Niego zdąża nieustannie, „bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”/Mt 6,21/. Jeżeli Bóg jest twoim skarbem i do Boga należy twój duch, twoja myśl, twoje serce, to wtedy osiągniesz radość, światło i podporę w życiu. Nic bardziej pocieszającego jak zawsze mieć blisko przyjaciela, na którym można zawsze polegać,  przyjaciela zawsze gotowego podać rękę. Taki jest Bóg dla nas, lecz my o tym mało myślimy. Ten kto żyje w przyjaźni z Nim, trwa w Jego obecności, rozmawia z Nim, kieruje do Niego wszystko to, co czyni, radzi się Go, wzywa Go w trudnościach, dzieli z Nim radości i cierpienia .

Codzienna Eucharystia, modlitwa brewiarzowa, różaniec z rozważaniami, koronka do Miłosierdzia Bożego, zagłębianie się w życie Św. Teresy od Jezusa poprzez czytanie Księgi Fundacji oraz wyciszenie pozwoliły nam przyjrzeć się swojemu życiu. Nasze spotkania w tych dniach przebiegały w siostrzano-braterskiej atmosferze. Był to czas radości, podczas, którego mogliśmy poznawać się wzajemnie i sobie pomagać.

Podczas rekolekcji obejrzeliśmy film z dnia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

W trzecim dniu rekolekcji Msza Święta została połączona z ceremonią nałożenia Szkaplerza karmelitańskiego Marysi Sidor. Konferencje głoszone przez ojca umocniły nas duchowo, a wspólne modlitwy dały nam mocne poczucie więzi z Karmelem. Wzmocnieni Duchem Świętym i miłością Bożą wróciliśmy do swoich domów i obowiązków.

Skip to content