Przyrzeczenia i śluby w Sopocie

3 października 2012
Sopot
Przetłumacz stronę:

W dniu Matki Bożej Bolesnej nasza Wspólnota przeżywała kwartalny dzień skupienia. Mszę Świętą sprawował oraz nauki głosił o. Tadeusz Kujałowicz. Przedstawił nam rzeczowo (dzięki znajomości języka włoskiego i nie tylko) oraz jasno objaśnił List Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 450-lecia reformy Karmelu.

Ojciec Święty w Liście cytuje słowa Matki Teresy od Jezusa: „Dla Ciebie żyję, dla Ciebie się urodziłam… co uczynisz ze mną?” , które przetłumaczone wcześniej w poezji Matki Teresy, nie oddają zarówno radykalizmu ewangelicznego jak i Jej przyjaźni z Bogiem. Przynależenie bowiem do Chrystusa i poważne ale radosne traktowanie życia i bliźnich, przejawiające się w pokorze, w  rezygnacji z tego, co zbędne, w kierowaniu się sercem łagodnym, w nieobrażaniu bliźnich – to droga naszego postępowania. Postępowanie które, ludzie gdy zobaczą, uzasadni nasze posłuszeństwo Kościołowi.

Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus  1 października 2012 r. przeżywaliśmy wyjątkowo.

  • Podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez o. Tadeusza Kujałowicza,  składając wieczyste przyrzeczenia Gabriela od Ducha Świętego Żylińska zobowiązała się dążyć do doskonałości ewangelicznej, poddając swoje życie chrześcijańskie w świecie duchowości Karmelu Terezjańskiego.
  • Teresa od Przebitego Boku Chrystusa Kwiatkowska-Król, aby wiernie żyć z Maryją Dziewicą w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, złożyła Bogu podczas uroczystej Mszy Świętej w dniu Jej Patronki wieczyste śluby czystości i posłuszeństwa (…) według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie oraz życia w duchu błogosławieństw. Przez te śluby wzmocniła swe zobowiązanie Bożemu planowi służby w świecie.

Życzymy Gabrysi oraz Teresie, by dążenie do świętości promieniowało wewnętrznym spokojem, wytrwałością i radością na wszystkich spotkanych na Waszej drodze, a każdy dzień obfitował  błogosławieństwem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

Skip to content