Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel w Łodzi

17 lipca 2012
Łódź
Przetłumacz stronę:

16 lipca w kościele ojców Karmelitów Bosych została odprawiona uroczysta msza , której przewodniczył bp. Ireneusz Pękalski. Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel poprzedziła nowenna, w której uczestniczyli członkowie naszej wspólnoty. Słowo głosił przeor o. Krzysztof Wesołowski. Ojciec nawiązując do Roku Wiary, który zostanie otwarty przez Ojca Świętego Benedykta  XVI w dniu 11 października 2012 r. podkreślił, że aby być wiarygodnym świadkiem  wiary powinniśmy naśladując Marię postawić w centrum życia naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Matka naszego Boga obserwując codzienność, zachowywała w sercu wszystkie sprawy, rozważała je i podejmowała działanie. Chcąc naśladować Marię musimy naszą wiarę poddać refleksji, aby czynić się gotowym do odnowy, nie można popaść w rutynę. Dar wiary nie jest na zawsze, aby go zatrzymać i pogłębiać musimy podjąć współpracę z Bogiem, który jest naszą jedyną  mocą.

Skip to content