Konferencja o Kościele

1 lipca 2012
Sopot
Przetłumacz stronę:

Motto programu duszpasterskiego Roku Kościelnego 2012 brzmi: „Kościół Naszym Domem”. Z tej racji we Wspólnocie sopockiej zaprezentowano przemyślenia na ten temat. Przedstawiony tekst podsuwał rozważania o tym, czym jest DOM, czym KOŚCIÓŁ. Ukazanie słuchaczom wspólnego korzenia tych słów, podkreślonego zaimkiem „naszym”, a więc wszystkich wierzących, skierowano na Księgę Rodzaju. Bowiem „naszym”, znaczy Bożym, na wzór Boga, który rzekł „uczyńmy człowieka na NASZ OBRAZ, PODOBNEGO NAM” (Rdz 2,7).  My, żyjący w   naszych rodzinach, stanowimy mieszkanie Boga. Jesteśmy domem Boga, domem, którego fundament stanowi nauczanie Jezusa. Wszak na nauczaniu Jezusa zbudowany jest Kościół, a to oznacza tworzenie i budowanie chrześcijańskich, braterskich relacji z bliźnimi, tworzącymi wspólnotę wierzących. I nie o budowlę – Kościół z kamieni wzniesiony – tu chodzi. Słuchanie Słowa  Bożego, uczącego nas zachowywać Jego przykazania, Eucharystia – oto KOŚCIÓŁ, oto DOM nasz, oto  „budowla duchowa” wzniesiona przez Boga z „żywych kamieni”, z nas – chrześcijan, połączonych ze sobą spoiwem, którym jest Duch Święty. Na koniec zaakcentowano, by nie zgadzać się na „szarpanie autorytetu Kościoła” wszak to DOM NASZ, a w domu wszyscy pragną być kochani i kochać. Aby uniknąć zła w naszym DOMU – KOŚCIELE należy reagować na zaniedbania w wychowaniu i samowychowaniu. Każdy z nas przecież tworzy rodzinę, dom, Kościół.

Trwajmy w Kościele – naszym Domu, a tym samym trwajmy przy Bogu!

Skip to content