Rekolekcje w Szczecinie

23 stycznia 2012
Szczecin
Przetłumacz stronę:

W dniach 20 – 22 stycznia b.r. odbyły się coroczne rekolekcje wspólnotowe OCDS Szczecin w gościnnym Klasztorze Karmelu Miłości Miłosiernej u karmelitanek bosych w Szczecinie. Rekolekcje, homilie głosił i otaczał nas ojcowską, duchową opieką asystent wspólnoty o. Placyd Ogórek. Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematem trzech konferencji była świętość jako dar boskiej miłości i odpowiedź człowieka ( myśleć, kochać i pracować jak Chrystus).W czwartej konferencji na temat „Asceza  w służbie miłości”- o. Placyd Ogórek podkreślił, że ostatecznym celem ascezy jest zjednoczenie z Bogiem poprzez miłość. Asceza chrześcijańska pozostaje zawsze na usługach zjednoczenia z Bogiem. Celem wszystkich wyrzeczeń w chrześcijańskiej ascezie jest oddanie się Bogu. Jedyną ofiarą, którą Bóg przyjmuje jest czystość serca. Bóg nie potrzebuje ludzkich ofiar, ale pragnie samego człowieka i to całego.

W trzecim dniu skupienia tj. 22 stycznia b. r. w kaplicy sióstr z Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie, podczas uroczystej Mszy Świętej na ręce asystenta o. Placyda Ogórka w obecności sióstr, braci ze wspólnoty, rodziny i przyjaciół, miało miejsce uroczyste złożenie przyrzeczeń definitywnych życia w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw przez naszą siostrę Marię Karczyńską od św. Teresy od Dzieciątka  Jezus. Były też kwiaty, upominki dla siostry składającej przyrzeczenia. Po uroczystej Eucharystii przeszliśmy na śniadanie, gdzie przy wspólnym stole połamaliśmy się opłatkiem. Składając sobie wzajemnie życzenia. Zostaliśmy również obdarowani przez siostry karmelitanki słodkimi upominkami. Nasze spotkania w tych dniach przebiegały w siostrzano-braterskiej atmosferze. Był czas radości i dzielenia się ,podczas którego my i nasz asystent wzajemnie się poznawaliśmy. Podczas rekolekcji obejrzeliśmy film o św. Rafale Kalinowskim. W ostatnim dniu rekolekcji wspólnotowych, wysłuchaliśmy konferencję na temat „św. Teresa od Jezusa – Doktor Kościoła –   mistrzyni życia duchownego”. Ubogaceni Duchem Świętym i miłością Bożą, wróciliśmy do swoich domów i obowiązków. Nauki głoszone przez ojca umocniły nas duchowo a rekolekcyjne milczenie sprzyjało skupieniu, rozmyślaniu oraz przygotowało nas na osobiste spotkanie z Bogiem w codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, słowie Bożym, wspólnym odnawianiu różańca świętego czy w koronce do Miłosierdzia Bożego. Wspólne modlitwy dały nam mocne poczucie więzi i  wspólnoty z Karmelem.

Skip to content